De mobiele apps van Workday implementeren in uw organisatie (2024)

Dit verhaal, geschreven door Ashley Goldsmith, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

De mobiele apps van Workday implementeren in uw organisatie

Als u al een klant van Workday bent, gebruiken sommige van uw werknemers mogelijk onze Workday for Mobile applicaties. Maar als u nog niet mobiel bent gegaan met Workday, is het misschien interessant om enkele van de aha-momenten te horen die andere klanten met ons hebben gedeeld.

Een CHRO vertelde ons dat hij Workday voor de iPhone had gedownload, maar het nog niet echt had verkend. Toen hij op een dag van de ene naar de andere vergadering liep, zag hij dat hij direct, met zijn telefoon, twee vakantieaanvragen kon goedkeuren. Nu gebruikt hij de mobiele app voor verschillende taken.

Een andere manager vertelde ons dat ze tot de mobiele Workday-app was bekeerd toen ze ontdekte dat ze cv's voor een open vacature kon bekijken en een onkostendeclaratie (compleet met bonnetjes) kon indienen terwijl ze 's ochtends in de trein zat.

En een van onze favoriete verhalen komt van een Workday-consultant die ging lunchen bij een internationale restaurantketen terwijl hij een jas aan had met het Workday-logo op de voorkant. De twintiger die zijn bestelling opnam, zei: "Werkt u voor Workday? Uw mobiele app is geweldig!"

In de huidige digitale, snel veranderende wereld verwachten mensen mobiele mogelijkheden in alle aspecten van hun leven. Ze gebruiken mobiele apps om hun favoriete programma's te kijken, sociale media bij te houden, te winkelen en hun geldzaken te regelen. Waarom zouden ze dan geen enterprise-apps hebben die hen helpen hun werk sneller en efficiënter gedaan te krijgen?

Wat u moet weten over Workday for Mobile

We bieden drie verschillende mobiele apps, Workday for Android, Workday for iPad en Workday for iPhone, allen gratis voor Workday-klanten. De teams die deze apps ontwerpen, zijn gedreven door de filosofie dat onze klanten aangename, gebruiksvriendelijke ervaringen willen die optimaal gebruikmaken van het mobiele besturingssysteem van elk device. We zijn zelfs van mening dat de mobiele apps van Workday in veel gevallen de keuze bij uitstek zijn voor een grote groep Workday-gebruikers.

Werknemers kunnen learning content bekijken, uren registeren, verlof aanvragen, loonstrookjes controleren, feedback geven en zoeken naar andere collega's en teams. Managers en executives kunnen aanvragen en transacties goedkeuren, recruitingtaken afhandelen, prestatiebeoordelingen uitvoeren en functiewijzigingen in gang zetten. Daarnaast hebben ze volledige toegang tot financiële scorecards en andere dashboards, KPI's en werkbladen.

In de huidige digitale, snel veranderende wereld verwachten mensen mobiele mogelijkheden in alle aspecten van hun leven.

Hier volgen nog enkele andere belangrijke zaken over onze mobiele apps:

De'Power of One'van Workday omvat mobiele technologie. We weten dat databeveiliging vaak een topprioriteit is als het gaat om mobiel. Onze apps voor mobile hebben vanaf het begin deel uitgemaakt van de Workday one cloud,één beveiligingsmodel. Alles wat u in Workday gebruikt, is toegankelijk via één app op uw mobiele device. Er is geen afzonderlijke infrastructuur voor mobiele apps en de applicatieconfiguratie voor Workday in de browser is hetzelfde op mobiel. Bedrijfsdata wordt nooit in de cache of het geheugen van mobiele devices opgeslagen. Opties voor toegang tot Workday omvatten vingerafdruk- en pincodeverificatie en we moedigen multifactorverificatie aan vanaf elk type mobiel device of pc.

Configuratie is eenvoudig. Met uitzondering van enkele functies specifiek voor mobiel gebruik, zoals pushmeldingen en pincode-/vingerafdrukverificatie, is er geen extra configuratie nodig om mobiele Workday-apps te laten werken. Schakel gewoon de domeinen in.

Updates verlopen automatisch. Voor elk van onze mobiele apps is er één distributiepunt: de Google Play Store voor Workday for Android en de App Store voor Workday for iPhone en Workday for iPad. Net als bij de desktopversie krijgen gebruikers nieuwe functies en kritieke updates direct op hun mobiele devices.

Interesse? Uw Workday Customer Success Manager helpt u met de benodigde informatie om de mobiele apps van Workday te implementeren. Bovendien hebben werknemers en klanten van Workday een aanzienlijke hoeveelheid informatie en tips gedeeld in de Workday Community (registratie vereist), waaronder informatie over hoe eenvoudig het is om mobiele apps te configureren en een aantal presentaties van klanten over de voordelen van onze mobiele apps, en meer. We kijken ernaar uit meer te horen over wat onze klanten kunnen doen met Workday for Mobile.

De mobiele apps van Workday implementeren in uw organisatie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6383

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.